Objednávky každý deň: +421 910 22 22 52

Technická kontrola

Technickou kontrolou rozumieme prehliadku a zhodnotenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo jednotlivých častí. Technická kontrola je vykonávaná jednotlivými druhmi kontrol v rozmedzí úkonov ustanovených zákonom a jednotlivých metodík vydaných ministerstvom.

 

Doklady potrebné k emisnej kontrole:

Vodič alebo prevádzkovateľ vozidla k vykonaniu emisnej kontroly pravidelnej, emisnej kontroly zvláštnej a emisnej kontroly administratívnej predkladá:
1. Doklad vozidla, potvrdenie o zadržaní, alebo výpis z karty
2. Osvedčenie o montáži plynového zariadenia
3. Ak ide o emisnú kontrolu administratívnu, vodič predloží doklad o vykonaní emisnej kontroly v členskom alebo zmluvnom štáte,

 

Our Process

Ako to funguje?

01
Objednajte sa online

Objednajte sa na vykonanie STK prostredictvom našej webstránky alebo telefonicky na tel.č. +421 910 22 22 52

02
Príďte na dohodnutý termín

Po objednaní termínu sa prosím dostavte s vozidlom a potrebnými dokladmi na naše pracovisko min 15 min. pred termínom.

03
Vozidlo Vám skontrolujeme

Vaše vozidlo Vám naši vyškolený pracovníci skontrolujú, vykonajú všetky potrebné úkony na vykonanie kontroly.

04
Hotovo !

S vozidlom odchádzate spokojne domov a náš systém Vám bude pripomínať najbližšiu povinnú kontrolu.

img