Objednávky každý deň: +421 910 22 22 52

Emisná kontrola

Emisnou kontrolou rozumieme emisné overenie stavu vozidla a jeho motorového systému, ktoré majú vplyv na znečisťujúce látky vo výfukových plynoch, a zisťovanie či boli dodržané podmienky emisných limitov motora. V prípade, že výrobcom neboli určené emisné limity motora, kontroluje sa dodržanie emisných limitov usmernených vyhláškou.

 

Emisnú kontrolu nie je možné vykonať ak:

-nemožno naštartovať motor vozidla,
-na vozidle je očividne neúplné výfukové potrubie,
-nastal únik prevádzkových médií,
-vodič pred emisnou kontrolou nepredloží potrebné doklady od vozidla
-nastala porucha plynového zariadenia

 

Doklady potrebné k emisnej kontrole:

Vodič alebo prevádzkovateľ vozidla k vykonaniu emisnej kontroly pravidelnej, emisnej kontroly zvláštnej a emisnej kontroly administratívnej predkladá:

1. Veľký technický preukaz, alebo OEV – osvedčenie o evidencii vozidla (malý TP)
2. Ak bol malý, alebo veľký TP zadržaný políciou, predkladá sa potvrdenie o zadržaní s kópiou TP, alebo výpisom karty z evidencie vozidiel.
3. V prípade, že ide o vozidlo na LPG, alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu, je potrebné predložiť protokol o montáži plynového zariadenia.
4. Povinnosť vykonať administratívnu kontrolu, majú iba vozidlá po dovoze z iného štátu a to do 14 dní po prihlásení do evidencie v SR.

 

Our Process

Ako to funguje?

01
Objednajte sa online

Objednajte sa na vykonanie STK prostredictvom našej webstránky alebo telefonicky na tel.č. +421 910 22 22 52

02
Príďte na dohodnutý termín

Po objednaní termínu sa prosím dostavte s vozidlom a potrebnými dokladmi na naše pracovisko min 15 min. pred termínom.

03
Vozidlo Vám skontrolujeme

Vaše vozidlo Vám naši vyškolený pracovníci skontrolujú, vykonajú všetky potrebné úkony na vykonanie kontroly.

04
Hotovo !

S vozidlom odchádzate spokojne domov a náš systém Vám bude pripomínať najbližšiu povinnú kontrolu.

img